Jerzy Dmitruk

urodzony 24 sierpnia 1960 roku w Sępopolu. Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Juliusza Joniaka w 1986 roku oraz studia na Wydziale Grafiki ASP. Kraków. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku u prof. Andrzeja Pietscha. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową oraz ilustracją i projektowaniem książek. Realizuje cykle graficzne pt. „Siewca urodzaju”, „Pejzaż urodzaju”, „Żywot malarza”, „Misja”,  „Drzewa objawień”, „Dom”, „Ogród pierwszej  miłości”, „Kwiaciarki”, „Przydomowa kopalnia złota i diamentów”, „Akt twórczy”, „Kraków-kolor miasta” oraz „Udomowiona rodzina wawelskich smoków”. Realizacja projektów książek m.in. „Do widzenia, do jutra” – poezja Wisławy Szymborskiej, „Kiedy Cię spotkam, co Ci powiem” – poezje Mirosława Czyżykiewicza, ilustracje do Pisma Świętego”, „Wyjaśnij mi, miłość” – poezje Ingeborg Bachmann, „Elegie z Gór Tymowskich” – poezja Jana Polkowskiego.

Udział w ponad 200 wystawach zbiorowych i 20 indywidualnych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie,  Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, Frederikshaven Museum & Exlibrissamling, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Bibliotece Publicznej w Oleśnicy, Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.