Szanowni Państwo

Ćwierć wieku to czas, który weryfikuje, pozwala spojrzeć wstecz na to czy zachowaliśmy swoją twarz, czy zrealizowaliśmy nasze przyrzeczenia.

Wybierając nazwę dla naszej spółki sięgnęliśmy do łacińskiego słowa, które najlepiej oddawałoby nasze zamierzenia, zawierało w sobie wszystko co stanowi dla nas wartość. Trwały element w zmieniającej się rzeczywistości. Mam nadzieję ,że udało nam się przez dwadzieścia pięć lat dowieść wierności naszym wartościom.

Pracując na dynamicznie zmieniającym się rynku w warunkach nie zawsze uczciwej konkurencji realizowaliśmy nasze plany. Zawsze stawialiśmy transparentność i dobro klienta na pierwszym miejscu, dobro nie w krótkim ujęciu czasowym ale w długiej perspektywie czasu.

Staraliśmy się o zachowanie pełnego profesjonalizmu, nie pożądaliśmy za trendami przynoszącymi w krótkim czasie wysokie zyski, ale obciążonymi dużym ryzykiem reputacyjnym. Nie tworzyliśmy agencji, nie wprowadzaliśmy do oferty marketingowych chwytów nastawionych na pozyskanie klienta, a nie przynoszących dla niego korzyści. Dobrostan klienta i naszych partnerów zawsze był dla nas ważniejszy od tabelki Excela wykazującej wątpliwe dane ekonomiczne.

Uważam, że ubezpieczenia powinny być jedną z najbardziej konserwatywnych dziedzin naszego życia.

To nie usługa finansowa mamiąca spodziewanym zyskiem, to usługa nastawiona na zabezpieczenie dorobku naszych klientów. Nie obiecujemy zysków tylko złagodzenie dolegliwości zdarzeń odbierających dorobek. Zawirowania dzisiejszego świata pozorna ekonomia, nastawienie na spekulację i rentierstwo opisywane przez wybitnych ekonomistów to nie nasza droga.

Mam nadzieję, że klienci, stanowiący naszą największa wartość, z którymi jesteśmy związani przez długie lata, a z częścią od początku istnienia firmy mogą potwierdzić ,że udało nam się osiągnąć nasze cele.

Powolny, stabilny wzrost na miarę możliwości, ograniczanie naturalnej ludzkiej chciwości, zachowanie uczciwości zarówno w kontaktach z dostawcami, jak i odbiorcami usług ubezpieczeniowych, pozwoliły na harmonijny rozwój firmy przez cały okres jej istnienia.

Nasi partnerzy, bo tak traktujemy swoich brokerów, to merytoryczny i stabilny zespół podzielający nasze wartości – uczciwość i rzetelność.

Rozwój firmy pozwolił nam również na podjęcie inicjatyw w sferze społecznej, gdzie aktywnie zaangażowaliśmy się, na miarę naszych możliwości, w działania społeczne i kulturalne.

Między innymi kontynuujemy wieloletnią współpracę z Collegium Civitas, uczestniczymy w organizacji festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa, współpracujemy w wydaniu książek takich autorów jak Adam Zagajewski i Maja Komorowska, pomagamy młodym artystom sztuk plastycznych i muzyki, nie tracąc kontaktu z naszym wieloletnim partnerem artystą Jerzym Dmitrukiem.

Mam nadzieję ,że następne dwadzieścia pięć lat upłynie na kontynuacji tego co najlepsze. To moment w którym muszę podziękować wszystkim naszym pracownikom, partnerom biznesowym i klientom. Istniejemy dzięki Wam i dzięki zrozumieniu i akceptacji naszych biznesowych wyborów.

 

Jacek Kliszcz

Prezes Zarządu

WŁADZE SPÓŁKI PWS KONSTANTA

Mariusz Badura

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Kliszcz

PREZES ZARZĄDU

Roman Migdał

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Tadeusz Kasiński

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Andrzej Romański

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

KAPITAŁ

Kapitał zakładowy spółki wynosi 650 000 zł i dzieli się na 6 500 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda.
Właścicielami akcji jest 35 polskich osób fizycznych związanych ze spółką, kapitał jest opłacony w całości.

KADRA

Odpowiednio dobrana kadra jest jednym z kluczowych elementów powodzenia firmy. Dlatego przy jej doborze kładziemy nacisk na profesjonalizm, wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje.

Spółka zatrudnia ponad 80 brokerów ubezpieczeniowych, z których 5 posiada jednocześnie uprawnienia reasekuracyjne. Ich fachowa wiedza z zakresu prawa, ekonomii, techniki, zarządzania ryzykiem, nowych technologii oraz innych dziedzin nauki pozwala zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo w kształtowaniu nowoczesnej polityki ubezpieczeniowej.

Przeważająca część kadry brokerów legitymuje się wykształceniem wyższym, a średni staż pracy w sektorze ubezpieczeń przekracza 20 lat. Spółka zatrudnia łącznie ponad 100 osób.

Brokerzy PWS Konstanta S.A. (J. Kliszcz, A. Rzepecki, K. Niżnikiewicz, P. Senecki, A. Michna) posiadają szereg publikacji w czasopismach fachowych – Prawo Asekuracyjne, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Dziennik Ubezpieczeniowy, Home & Market, inne – oraz wystąpień na konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą (Weronika Chmielewska, Jacek Kliszcz, Iwona Frydryszek).

Autorem rozdziału zatytułowanego „Wartość dodana usługi brokerskiej” w książce „Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa” jest Jacek Kliszcz.

Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni PWS Konstanta S.A. przyjęli główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązali się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie działalności.

 

Naszą misją jest zapewnienie obsługiwanym klientom kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej mienia i działalności poprzez wybór najkorzystniejszych warunków dostępnych na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. Kierując się zasadą, iż każdy klient jest dla nas równie ważny, oferujemy indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów.
Celem zapewnienia optymalnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem stale unowocześniamy i powiększamy ofertę produktów i usług z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji dostosowując ją do nowych wymagań rynku.
Istotą naszych działań jest zdobycie zaufania i zadowolenie klientów poprzez kreatywność, elastyczność oraz otwartość na ich zmieniające się potrzeby.

Nasza historia

1990

Powołanie konsorcjum brokerów pod nazwą Konstanta Insurance w Bielsku-Białej z udziałem obecnych akcjonariuszy spółki.

1995

Po zawiązaniu spółki w grudniu 1994 roku, w kwietniu 1995 Konstanta RE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność, po otrzymaniu zezwoleń Ministerstwa Finansów na prowadzenie brokerskiej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

1997

20 % udziałów w spółce objął londyński broker reasekuracyjny PWS International Ltd, nastąpiła zmiana nazwy spółki na PWS Konstanta Sp. z o. o.

2000

W maju otworzyliśmy pierwsze poza Bielskiem-Białą Biuro Regionalne w Katowicach, a spółka po podwyższeniu kapitału przekształciła się w spółkę akcyjną.

2001

W kwietniu kapitał spółki podniesiono do 500 tys. PLN poprzez emisję nowych akcji, a w listopadzie zostało otwarte Biuro Regionalne w Krakowie.

2003

Spółka nadal się rozwija – powołane zostają Biura Regionalne w Bydgoszczy (luty) oraz w Warszawie (czerwiec).

2005

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz wymagania rynku podjęliśmy decyzję o wdrożeniu programu specjalizacji w spółce – powołano ubezpieczeniowe zespoły problemowe oraz zespoły: prawny, zamówień publicznych, likwidacji szkód i marketingu.

2006

Następuje odkupienie udziałów PWS International Ltd, które wraz z akcjami nowej emisji serii D zostają objęte przez brokerów współpracujących ze spółką. W czerwcu 2006 r. Prezes Zarządu PWS Konstanta SA Jacek Kliszcz wybrany zostaje na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

2007

W maju zostaje otwarte Biuro Regionalne w Rzeszowie.

Spółka zostaje nominowana do nagrody „Najlepszy Partner w Biznesie w 2007 r.” magazynu „Home & Market” oraz zajmuje  3 miejsce w rankingu na najlepszą firmę brokerską działającą na polskim rynku  wg  Instytutu Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych w kategoriach:

  • liczby obsługiwanych klientów,
  • liczby licencjonowanych brokerów,
  • wysokości przypisanej składki ubezpieczeniowej,
  • wysokości ochrony wynikającej z polisy OC.

2008

Zajmujemy pierwsze miejsce (ex equo) w rankingu brokerów ubezpieczeniowych działających na polskim rynku wg Global Broker & Underwriter z Londynu. Zostajemy także zaliczeni do ,,Gazel Biznesu” – najdynamiczniej rozwijających się firm w 2007 r. (Puls Biznesu)

Za działalność w 2008 roku przyznane nam zostają przez magazyn „Home & Market” czołowe miejsca w rankingu na najlepszą firmę brokerską działającą na polskim rynku (w kategoriach wysokości przypisanej składki ubezpieczeniowej oraz wysokości ochrony wynikającej z polisy OC.

2009

W maju  nastąpiło otwarcie Biura Regionalnego w Opolu.

W październiku  PWS Konstanta S.A.  stała się wspólnikiem londyńskiej firmy brokerskiej  Holman Smith Chapman & Partners LLP.

2010

W październiku Centrala Spółki przeprowadziła się z ulicy Stojałowskiego 32 do nowych pomieszczeń w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 153.

2012

Prezes Spółki, Jacek Kliszcz został Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2011. Nagrodę, po raz 10, przyznała “Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Dziennik „Puls Biznesu” potwierdził przynależność firmy PWS Konstanta SA do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Wywiadownia gospodarcza Dun and Bradstreet Poland przyznała spółce PWS Konstanta SA Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

2013

Kapituła Nagrody Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka nadała Prezesowi Jackowi Kliszczowi tytuł „MENAGER UBEZPIECZENIOWY” za zasługi w tworzeniu i rozwój współczesnego, polskiego rynku ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem problemów pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Powołano nowe Przedstawicielstwo spółki w Szczecinie.

Spółka kolejny raz została zaliczona do Gazel Biznesu i otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

2014

We wrześniu PWS Konstanta S.A. otrzymała od TÜV NORD Polska Sp. z o. o. certyfikaty stosowania norm ISO 9001 i 27001 w zakresie realizacji usług brokera ubezpieczeniowego.

Prezes Zarządu PWS Konstanta S.A. Jacek Kliszcz został powołany do Rady Programowej „Wiadomości Ubezpieczeniowych”.

2015

8 maja odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania PWS Konstanta S.A.

2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przyznaje PWS Konstanta S.A. certyfikat „Przyjazny Nauce”.

2018

26 września na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany dr Adam H. Pustelnik.

2018

W listopadzie Centrala Spółki i Biuro Regionalne w Bielsku-Białej przenoszą się do nowych pomieszczeń w biurowcu Grupy Kęty w Bielsku-Białej.

2019

Miesięcznik Ubezpieczeniowy umieszcza PWS Konstanta S.A. w rankingu brokerów za 2018 rok na 7 miejscu pod względem pozyskanej składki ubezpieczeniowej i na 10 wg przychodów.

2019

Prezydent Miasta Bielsko-Biała, Starosta Bielski i Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu przyznali PWS Konstanta S.A. tytuł „Firma Roku”. Wyróżnienie specjalne „Mecenas Kultury” otrzymał Jacek Kliszcz.