Kim jesteśmy

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, czyli niezależnym od towarzystw ubezpieczeniowych pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym interesy swojego klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Równość podmiotów zawierających umowę ubezpieczenia (klienta i towarzystwa ubezpieczeń) jest wątpliwa – ubezpieczyciel jest ekspertem w tej dziedzinie, a dla ubezpieczonego klienta jest to tylko jedna z wielu dziedzin jego aktywności zawodowych. Rolą brokera jest doprowadzenie do faktycznej równości stron.

Co robi broker?

Bada potrzeby ubezpieczeniowe swojego klienta, identyfikuje ryzyka ubezpieczeniowe, udziela rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, uczestniczy również w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkód) oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych.

Specjalizacja

W realiach dzisiejszego rynku ubezpieczeń zapewnienie profesjonalnej obsługi brokerskiej wymaga specjalizacji. Dlatego w ramach naszej spółki funkcjonują zespoły tematyczne, ukierunkowane na określone zagadnienia ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe.

Zespoły ubezpieczeń powołane dla poszczególnych grup ryzyk ubezpieczeniowych mają za zadanie zapewnienie fachowego doradztwa zarówno w ramach spółki, jak i bezpośrednio naszym klientom. Każdy z brokerów oraz naszych partnerów może liczyć na specjalistyczne wsparcie osób posiadających dostęp do najnowszych informacji o zmianach oraz wiedzę o bieżących trendach w poszczególnych liniach ryzyk ubezpieczeniowych. Zadaniem zespołów jest również prowadzenie szkoleń i prezentacji.

Przykłady: zespół ubezpieczeń finansowych, zespół dedykowany ubezpieczeniom życiowym i zdrowotnym, zespół zajmujący się ryzykami w ochronie zdrowie, zespół specjalizujący się w ryzykach transportowych i samochodowych, zespół zajmujący się ryzkami związanymi z przemysłem meblarskim itp.

Warto pamiętać, że:

  • Praca brokera – wykonywanie czynności brokerskich i działalność brokerska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Klient nie płaci za usługi brokera, ponieważ broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń, z którym jego klient zawiera umowę ubezpieczenia lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej.
  • Broker nie sprzedaje ubezpieczeń, lecz pośredniczy w ich zakupie przez swoich klientów.

Jacek Kliszcz

Prezes Zarządu

pws

REASEKURACJA

PWS Konstanta SA jest jedną z niewielu firm brokerskich w Polsce, która od początku swojej działalności posiada również licencję na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji.
Łącząc funkcje brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego możemy zapewnić naszym klientom nie tylko optymalny program ubezpieczenia, ale również współtworzyć lub kontrolować program reasekuracyjny zakładów ubezpieczeń zaangażowanych w asekurację ryzyka.

Jesteśmy otwarci i współpracujemy praktycznie ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń prowadzącymi działalność na rynku polskim. Oferujemy serwis głównie na bazie reasekuracji fakultatywnej, ale również współtworzymy programy dedykowane dla niszowych produktów w formie ‘facility’ lub ‘lineslip’. Plasujemy ryzyka majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, BankersBlanket Bond, ComputerCrime, PrizeIndemnity czy Works of Art Insurance, ale podejmujemy również nowe wyzwania i budujemy różnego rodzaju ‘facility’ – między innymi dla ryzyk terroryzmu, D&O, Cyber i NNW.

Współpracujemy bezpośrednio z wiodącymi reasekuratorami m.in. z Niemiec, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, ale również ze sprawdzonymi partnerami – brokerami działającymi na innych rynkach, m.in. w Londynie, Brukseli, Niemczech, USA.

Ważnym atutem naszej spółki w obszarze reasekuracji jest to, iż jesteśmy niezależną firmą wyłącznie z polskim kapitałem. To pozwala nam kształtować współpracę z innymi brokerami reasekuracyjnymi w taki sposób, aby zapewnić naszym klientom dostęp do najlepszych rozwiązań z rynków międzynarodowych. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadnym brokerem zagranicznym, co daje nam pełną wolność i swobodę wyboru w kształtowaniu takiej współpracy.

Nasi brokerzy reasekuracyjni posiadają co najmniej dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze plasowania i obsługi umów reasekuracji.

Mariusz Badura

Wiceprezes Zarządu

Joanna Miałkowska

Dyrektor ds. reasekuracji

pws

NASZE HISTORIE - CZYLI DLACZEGO WARTO MIEĆ BROKERA...

Odpowiedzialność Cywilna

Samochody

Majątek

Życie i zdrowie

D&O

Cyber

Finanse