Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Informacji

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż mając na uwadze doskonalenie jakości usług świadczonych klientom oraz zwiększanie bezpieczeństwa naszych partnerów, PWS Konstanta S.A. we wrześniu 2014 r. wdrożyła oraz ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 (Zarządzanie Jakością) oraz PN ISO/IEC 27001:2017 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji) w zadeklarowanym zakresie, co zostało potwierdzone przyznaniem stosownych certyfikatów przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Nord Polska Sp. z o. o. Uzyskany certyfikat ISO 9001 stanowi dowód, iż spełniamy wymagania klientów oraz ciągle doskonalimy skuteczność systemu. Jednakże najlepszym dowodem spełnienia wymogów normy, a jednocześnie nagrodą dla nas jest zadowolenie klientów, które systematycznie badamy. Uzyskane wyniki są podstawą podejmowanych przez naszą spółkę nowych inicjatyw w zakresie zapewnienia jakości oferowanych usług.

Posiadanie przez PWS Konstanta S.A. certyfikatu ISO 27001 potwierdza stosowanie na każdym etapie obsługi klienta, we wszystkich procesach biznesowych realizowanych w Spółce międzynarodowego standardu zapewniającego poufność, rzetelność i dostępność danych powierzonych do przetwarzania przez klientów i kontrahentów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż bezpieczeństwo informacji oraz najwyższa jakość realizowanych usług zawsze były oraz nadal pozostają naszym priorytetem.