PWS KONSTANTA S. A.

pws

Centrala

PWS Konstanta Spółka Akcyjna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 153
T: +48 33 815 70 53
E: pws@pwskonstanta.pl

NIP 937 000 61 46
REGON 070490343

 

KRS nr 0000073190 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 650.000 PLN opłacony w całości

 

Zezwolenia Ministra Finansów:
działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń – Zezwolenie nr 516 z dnia 31.03.1995 r.
działalność brokerska w zakresie reasekuracji – Zezwolenie nr 21 z dnia 05.04.1995 r.

 

Rejestr brokerów
ubezpieczenia – wpis pod nr 00000092/U
reasekuracja – wpis pod nr 00000006/R

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora: Adam Nędza abi@pwskonstanta.pl, tel (33) 815 70 53

iso

Biura

Biuro Regionalne w Bydgoszczy
T: +48 52 376 04 40

 

Biuro Regionalne w Częstochowie
T: +48 723 992 170

 

Biuro Regionalne w Katowicach
T: +48 32 359 50 49
T: +48 32 359 50 44
T: +48 32 359 50 40

 

Biuro Regionalne w Krakowie
T: +48 12 267 71 51

 

Biuro Regionalne w Opolu
T: +48 662 389 379

 

Biuro Regionalne w Warszawie
T: +48 22 654 39 51

Przedstawicielstwa

Przedstawicielstwo w Białymstoku
T: +48 85 732 44 43

 

Przedstawicielstwo w Dębicy
T: +48 14 676 94 80

 

Przedstawicielstwo w Łodzi
T: +48 42 637 16 75

 

Przedstawicielstwo we Wrocławiu
T: +48 605 069 348