Referencje

Nagroda Honorowa
im. Prof. Tadeusza Sangowskiego
dla pana Prezesa Jacka Kliszcza

W naszej działalności staramy się w pełni zaspakajać potrzeby ubezpieczeniowe naszych klientów.
Przejawia się to częstokroć w poszukiwaniu nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz w tworzeniu programów autorskich.

W przypadku niemożności znalezienia na polskim rynku odpowiedzi na te zapotrzebowania, docieramy do nowych rozwiązań
na rynkach międzynarodowych.

Wysiłek naszego zespołu owocuje dynamicznym rozwojem spółki – wzrostem liczby obsługiwanych klientów oraz poziomu składki lokowanej za naszym pośrednictwem.

Nieustannie rozwijając i doskonaląc naszą ofertę w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowując optymalne programy ubezpieczeniowe, staliśmy się doradcą ubezpieczeniowym ponad tysiąca firm i instytucji.

NASZYMI KLIENTAMI SĄ:

  • instytucje finansowe – banki, towarzystwa ubezpieczeń, firmy maklerskie i leasingowe,
  • wielki i średni przemysł, w tym spółki giełdowe,
  • producenci i dystrybutorzy energii,
  • instytucje państwowe i publiczne,
  • szeroko pojęta służba zdrowia – publiczne i prywatne szpitale, kliniki, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki ratownictwa medycznego,
  • firmy transportowe, spedycyjne,
  • związki i grupy branżowe oraz inne podmioty.

Referencje w podziale na branże (%)