Pomagamy w walce z pandemią

2020-04-29

Wchodzimy w ósmy tydzień bezpośrednich zmagań naszego społeczeństwa i naszej gospodarki z pandemią.

Potrzeby osób wykonujących zawody medyczne i udzielających nam pomocy dotyczące środków ochrony osobistej nadal są ogromne i pozostają niezaspokojone.

Jako broker ubezpieczeniowy pamiętamy o naszych klientach będących na pierwszej linii walki z pandemią, czyli o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19.

W tych dniach 26 placówek ochrony zdrowia (szpitali, pogotowi, zakładów opieki zdrowotnej) otrzyma za pośrednictwem obsługujących ich brokerów pomoc w postaci 63 tysięcy pudrowanych rękawic winylowych pochodzących bezpośrednio od jedynego polskiego producenta firmy Mercator Medical S.A, oraz kilkadziesiąt litrów płynu dezynfekcyjnego marki Bioseptol.

Zakupy tych deficytowych materiałów medycznych sfinansowane w całości przez naszą firmę były możliwe dzięki zaangażowaniu Pani Iwony Frydryszek oraz Pana Pawła Seneckiego.

Serdecznie dziękujemy.

Instytut-Gruzlicy--Podziekowanie_04.05
suwalki-podziekowanie

Pomagamy w walce z pandemią

 Jako broker ubezpieczeniowy od 2013 roku prowadzimy program ubezpieczeń dla ratowników medycznych. Program realizowany jest z ubezpieczycielem Ergo Hestia, a uczestniczy w nim prawie 5 tysięcy ratowników.

Poczuliśmy się w obowiązku pomóc ratownikom w tych trudnych chwilach i z naszej inicjatywy (Pani Iwona Frydryszek) wystąpiliśmy w dniu 26 marca br. z pisemną prośbą do Ergo Hestii z prośbą o wsparcie finansowe dla ratowników.

Już następnego dnia, czyli 27 marca Ergo Hestia przesłała list intencyjny do Polskiej Rady Ratowników Medycznych z informacją że udziela wsparcia w kwocie 1 000 000 złotych, o czym szeroko informują media.

Aktualnie Ergo Hestia zakupiła specjalistyczne certyfikowane maski wielokrotnego użytku i nadal zamawia certyfikowany sprzęt.

Każdy może pomóc

Dla tych z Was, którzy zechcą samodzielnie przekazać darowiznę finansową ustawa z 31.03.2020 roku COVID-19 daje możliwość odliczenia kwoty od podstawy podatku nawet w 200%. Jeżeli jest to placówka wskazana w wykazie do ustawy. Poniżej fragment tekstu ustawy.

Darowizny na pomoc z walką z COVID-19

Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z stosownymi przepisami w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć́ darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, choć́ jedynie podmiotom wymienionym w ustawie (np. podmiotom wykonującym działalność́ leczniczą wpisanym do wykazu).

W przypadku darowizny przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3) na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej

Opracował:

Stefan Orzełek

Broker Ubezpieczeniowy