Spółka

 

Misja

Naszą misją jest zapewnienie obsługiwanym klientom kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej mienia i działalności poprzez wybór najkorzystniejszych warunków dostępnych na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. Kierując się zasadą, iż każdy klient jest dla nas równie ważny, oferujemy indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów.
Celem zapewnienia optymalnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem stale unowocześniamy i powiększamy ofertę produktów i usług z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji dostosowując ją do nowych wymagań rynku.

Istotą naszych działań jest zdobycie zaufania i zadowolenie klientów poprzez kreatywność, elastyczność oraz otwartość na ich zmieniające się potrzeby.

 

Zarząd

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Jacek Kliszcz Mariusz Badura

 

Rada Nadzorcza

  Tadeusz Kasiński - przewodniczący
  Roman Migdał
  Andrzej Romański

 

Kapitał

Kapitał zakładowy spółki wynosi 650.000 zł i dzieli się na  6.500 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda.
Właścicielami akcji są 36 polskie osoby fizyczne związane ze spółką, kapitał jest opłacony w całości.

 

Kadra

Odpowiednio dobrana kadra jest jednym z kluczowych elementów powodzenia firmy. Dlatego też przy jej doborze kładziemy nacisk na profesjonalizm, wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje.

Spółka zatrudnia lub współpracuje na wyłączność z  ponad 80 brokerami ubezpieczeniowymi, z których 4  posiada jednocześnie uprawnienia  reasekuracyjne. Ich fachowa wiedza  z zakresu prawa, ekonomii, techniki oraz innych dziedzin nauki pozwala zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo w  kształtowaniu nowoczesnej polityki  ubezpieczeniowej.

Przeważająca część kadry brokerów legitymuje się wykształceniem wyższym, a średni staż pracy  w sektorze ubezpieczeń przekracza  10 lat. Spółka zatrudnia łącznie ponad 100 osób.

Brokerzy PWS Konstanta S.A. (J. Kliszcz, A. Rzepecki, K. Niżnikiewicz, P. Senecki, A. Michna) posiadają szereg publikacji w czasopismach fachowych – Prawo Asekuracyjne, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Dziennik Ubezpieczeniowy, Home & Market, inne – oraz wystąpień na konferencjach naukowych i szkoleniach (W. Chmielewska, J. Kliszcz). Autorem rozdziału zatytułowanego „Wartość dodana usługi brokerskiej” w książce „ Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa” jest Jacek Kliszcz.

Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni  PWS Konstanta S.A. przyjęli główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązali się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie działalności.

 

Kalendarium

 

1990  

Powołanie konsorcjum brokerów  pod nazwą Konstanta Insurance w Bielsku-Białej z udziałem obecnych akcjonariuszy spółki

 

1995

Po zawiązaniu spółki w grudniu 1994 roku, w kwietniu 1995 Konstanta RE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność, po otrzymaniu  zezwoleń Ministerstwa Finansów na prowadzenie brokerskiej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

1997

20 % udziałów w spółce  objął  londyński broker reasekuracyjny PWS International Ltd, nastąpiła zmiana nazwy spółki na PWS Konstanta Sp. z o. o.

 

2000

W maju  otwarliśmy  pierwsze  poza Bielskiem-Białą  Biuro Regionalne w Katowicach, a spółka po podwyższeniu kapitału przekształciła  się w spółkę akcyjną.   

 

2001

W kwietniu  kapitał  spółki podniesiono do 500 tys. PLN poprzez emisję nowych akcji, a   w listopadzie  zostało otwarte Biuro Regionalne w Krakowie 

 

2003

Spółka nadal się rozwija – powołane zostają Biura Regionalne
w Bydgoszczy
(luty) oraz w Warszawie (czerwiec)  

 

2005

W  odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz wymagania rynku  podjęliśmy decyzję o wdrożeniu programu specjalizacji w spółce - powołano ubezpieczeniowe zespoły problemowe oraz zespoły: prawny, zamówień publicznych, likwidacji szkód i marketingu.

 

2006

Następuje odkupienie udziałów PWS International Ltd, które wraz z akcjami nowej emisji serii D zostają objęte  przez brokerów współpracujących ze spółką. W czerwcu 2006 r. Prezes Zarządu PWS Konstanta SA Jacek Kliszcz wybrany zostaje  na Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 

2007

W maju zostaje otwarte Biuro Regionalne w Rzeszowie.

Spółka zostaje nominowana do nagrody „Najlepszy Partner w Biznesie w 2007 r.” magazynu „Home & Market” oraz zajmuje  3 miejsce w rankingu na najlepszą firmę brokerską działającą na polskim rynku  wg  Instytutu Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych w kategoriach:

 • liczby obsługiwanych klientów
 • liczby licencjonowanych brokerów
 • wysokości przypisanej składki ubezpieczeniowej
 • wysokości ochrony wynikającej z polisy OC

 

2008

Zajmujemy pierwsze miejsce (ex equo) w rankingu brokerów ubezpieczeniowych działających na polskim rynku wg Global Broker & Underwriter z Londynu. Zostajemy także zaliczeni do ,,Gazel Biznesu” – najdynamiczniej rozwijających się firm w 2007 r. (Puls Biznesu)


Za działalność w 2008 roku przyznane nam zostają przez magazyn „Home & Market” czołowe  miejsca  w rankingu na najlepszą firmę brokerską działającą na polskim rynku (w kategoriach wysokości przypisanej składki ubezpieczeniowej oraz wysokości ochrony wynikającej z polisy OC.

 

2009

W maju  nastąpiło otwarcie Biura Regionalnego w Opolu.

W październiku  PWS Konstanta S.A.  stała się wspólnikiem londyńskiej firmy brokerskiej  Holman Smith Chapman & Partners LLP .

 

2010

W październiku Centrala Spółki przeprowadziła się z ulicy Stojałowskiego 32 do nowych pomieszczeń w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 153

 

2012

Prezes Spółki, Jacek Kliszcz został Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2011. Nagrodę, po raz 10, przyznała "Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Dziennik „Puls Biznesu” potwierdził przynależność firmy PWS Konstanta SA do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Wywiadownia gospodarcza Dun and Bradstreet Poland przyznała spółce PWS Konstanta SA Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

 

2013

Kapituła Nagrody Honorowej  Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi     Ryzyka nadała Prezesowi Jackowi Kliszczowi tytuł „MENAGER UBEZPIECZENIOWY” za zasługi w tworzeniu i rozwój współczesnego, polskiego rynku ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem problemów pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Powołano nowe Przedstawicielstwo spółki w Szczecinie.

Spółka kolejny raz została zaliczona do Gazel Biznesu i otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

 

2014

We wrześniu PWS Konstanta S.A. otrzymała od  TÜV NORD Polska Sp. z o. o. certyfikaty stosowania norm ISO 9001 i 27001 w zakresie realizacji usług brokera ubezpieczeniowego.

Prezes Zarządu PWS Konstanta S.A. Jacek Kliszcz został powołany do Rady Programowej „Wiadomości Ubezpieczeniowych”.

 

2015

8 maja odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania PWS Konstanta S.A.

 

 

Dane identyfikacyjne

 • PWS Konstanta Spółka Akcyjna
  ul. Warszawska 153
  43-300 Bielsko-Biała
  Tel. (33) 815 70 53, fax (33) 815 10 97
 • NIP   937 000 61 46
 • REGON   070490343
 • KRS  nr  0000073190 Sąd Rejestrowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy  650.000 PLN opłacony w całości
 • Zezwolenie Ministra Finansów:
  • ubezpieczeniowe  nr  516  z  31.03.1995 r.
  • reasekuracyjne  nr  21 z  05.04.1995 r.
 • Rejestr brokerów
  • ubezpieczenia – wpis pod nr 00000092/U
  • reasekuracja – wpis pod nr 00000006/R

 

 

© PWS Konstanta S.A. 2010-2020 : desined & webmastering by Netfaktor