Referencje

 

W naszej  działalności staramy się w pełni zaspakajać potrzeby ubezpieczeniowe naszych klientów. Przejawia się to częstokroć  w poszukiwaniu nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz w tworzeniu programów autorskich.

W przypadku niemożności znalezienia na polskim rynku odpowiedzi na te zapotrzebowania, docieramy do nowych rozwiązań na rynkach międzynarodowych.

Wysiłek naszego zespołu owocuje dynamicznym rozwojem spółki – wzrostem liczby obsługiwanych klientów oraz poziomu składki lokowanej za naszym pośrednictwem.

Nieustannie rozwijając i doskonaląc naszą ofertę w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowując optymalne programy ubezpieczeniowe, staliśmy się doradcą ubezpieczeniowym ponad tysiąca firm i instytucji.

Naszymi klientami są:

  • instytucje finansowe  - banki,  towarzystwa ubezpieczeń, firmy maklerskie i leasingowe,
  • wielki i średni przemysł, w tym spółki giełdowe,
  • producenci i dystrybutorzy energii,
  • instytucje  państwowe i  publiczne,
  • szeroko pojęta służba zdrowia  - publiczne i prywatne szpitale, kliniki, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki ratownictwa medycznego,
  • firmy transportowe, spedycyjne,
  • związki i grupy branżowe oraz inne podmioty.

Zaufaniem obdarzyło nas wiele znamienitych firm oraz instytucji, których nie sposób wszystkich w tym miejscu wymienić. Poniżej prezentujemy niektóre z naszych referencji.

 

© PWS Konstanta S.A. 2010-2020 : desined & webmastering by Netfaktor