Reasekuracja

 

Łącząc funkcje brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego możemy zapewnić naszym Klientom nie tylko optymalny program ubezpieczenia, ale również współtworzyć lub kontrolować program reasekuracyjny zakładów ubezpieczeń zaangażowanych w asekurację ryzyka.

PWS Konstanta S.A. aktywnie współpracuje z wiodącymi brokerami działającymi na rynku londyńskim jak również z brokerami rynku niemieckiego i austriackiego. Dzięki tym partnerom posiadamy łatwy i szybki dostęp do międzynarodowego rynku reasekuracyjnego oraz najnowszych światowych produktów ubezpieczeniowych.

Głównymi klientami spółki w zakresie reasekuracji są wiodące polskie zakłady ubezpieczeń:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. oraz inni ubezpieczyciele.

Wiodącymi reasekuratorami, u których plasujemy nasze ryzyka są światowi liderzy tej branży z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Specjalizujemy się w reasekuracji fakultatywnej dużych ryzyk przemysłowych, w szczególności sektora energetycznego. W tym obszarze zapewniamy obsługę m.in. w zakresie reasekuracji ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych, uszkodzenia maszyn, utraty zysku, ryzyk budowy i montażu, mienia w transporcie oraz odpowiedzialności cywilnej.

Zajmujemy się również plasowaniem reasekuracji dla ryzyka terroryzmu oraz ubezpieczeń D&O, Bankers Blanket Bond, Computer Crime, Prize Indemnity, Works of Art Insurance, Extended Warranty.

 

Dyrektor ds. Reasekuracji
Joanna Miałkowska
tel. 22 654 39 52, 662 108 551
email: j.mialkowska@pwskonstanta.pl

   

 

 

 

© PWS Konstanta S.A. 2010-2020 : desined & webmastering by Netfaktor