Zakres oferowanych usług

 

Jesteśmy jednym z wiodących licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych  działającym  od 1995 roku. Jako uczestnik rynku ubezpieczeniowego jesteśmy podmiotem związanym wyłącznie z klientem, reprezentując jego interesy wobec zakładów ubezpieczeń.

Zapewniamy wszechstronną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową na poziomie standardów gwarantowanych przez najlepsze firmy brokerskie na świecie. Zapewniając indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów oraz  optymalizację programu ubezpieczeń,  współorganizujemy i wspieramy politykę w zakresie „risk management”.

Nasze usługi pozwalają  klientom bez ponoszenia kosztów:

 • zabezpieczyć dotychczasowe osiągnięcia i majątek,
 • zmniejszać ryzyko prowadzenia działalności,
 • obniżać koszty działalności,
 • poprawiać płynność finansową.

Naszym  klientom zapewniamy:

 • identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia,
 • wszechstronną analizę zawartych umów ubezpieczenia,
 • budowę optymalnych programów w obszarze zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz jej kosztu (w tym programów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, programów ubezpieczeń skierowanych do załóg przedsiębiorstw i instytucji oraz ich kadry zarządzającej, w ramach których organizujemy grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykorzystanie świadczeń opieki medycznej)
 • poszukiwanie na rynku nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz tworzenie programów autorskich dedykowanych poszczególnym podmiotom bądź branżom,
 • analizę ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją   oferty najkorzystniejszej dla klienta,
 • wdrożenie programu ubezpieczeniowego poprzez doprowadzenie do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia,
 • stały monitoring przebiegu umów ubezpieczenia,
 • uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, m. in. poprzez negocjowanie wysokości i terminu wypłaty odszkodowania,
 • zapewnienie naszym klientom innych usług w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej, w tym prowadzenie szkoleń i seminariów dla naszych partnerów.

Bezpieczeństwo klienta zapewniamy nie tylko poprzez pełen profesjonalizm oferowanej usługi, ale również poprzez ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej naszej firmy z sumą gwarancyjną wielokrotnie przekraczającą standardy oraz na warunkach znacząco rozszerzających podstawową ochronę.

 

 

© PWS Konstanta S.A. 2010-2020 : desined & webmastering by Netfaktor