Przedmiotem aukcji jest:
obraz Karoliny Orzełek, pt. „Down by the water IV”

60 x 65 cm, obraz olejny na drewnie

Organizatorem aukcji charytatywnej jest PWS KONSTANTA S.A.

Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przeznaczony na Collegium Civitas.
Aukcja rozpocznie się na stronie internetowej www.pwskonstanta.pl i zostanie zakończona podczas uroczystości jubileuszowych w Teatrze Polskim.
Na stronie aukcji internetowej niezbędne będzie podanie adresu e-mail osoby zainteresowanej licytacją, celem weryfikacji.

Rozpoczęcie aukcji internetowej planowane jest na 18.08.2020 r. Możliwość licytacji za pośrednictwem podanej strony zostanie wyłączona w dniu 10.09.2020 r., aukcja będzie kontynuowana oraz oficjalnie zakończona podczas Jubileuszu.

Cena Wywoławcza: 1000zł
Cena aktualna: 1400zł
Miejsce licytacji: Bielsko Biała