PWS Konstanta S.A. partnerem kierunku „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

2022-08-12

PWS Konstanta wychodząc naprzeciw nowoczesnym technikom nauczania i zawodom przyszłości, podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Serdecznie gratulujemy nowo powstałego kierunku „Mediacje sądowe i pozasądowe”. Cieszymy się niezmiernie z osiąganych sukcesów i mamy nadzieję na długoletnią współpracę, która zaczyna się już teraz obiecująco.

Zapraszamy na studia podyplomowe.

Zapisz się na prestiżowe studia podyplomowe. Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli/ wykonywania zawodu mediatora/ mediatorki – zarówno w sprawach kierowanych z sądu (cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze), jak i w sprawach pozasądowych (mediacje prywatne, konflikty społeczne, konflikty w miejscu pracy).

Mediacje sądowe i pozasądowe, Studia podyplomowe | WSB w Bydgoszczy

Na kierunku „Mediacje sądowe i pozasądowe”:

• Poznasz prawne aspekty mediacji.
• Zdobędziesz kompetencje do zarządzania procesem rozwiązywania konfliktu.
• Przećwiczysz mediacje online.
• Studia są prowadzone przez mediatorów praktyków z wykorzystaniem metod aktywnych − w formie warsztatów.
• To tutaj rozwiązujesz kazusy, omawiasz studia przypadków, bierzesz udział w symulacjach mediacji i sporządzasz dokumentację, tworząc własne szablony.

Nie zwlekaj – do odważnych świat należy – to Twój czas.

 

Opis kierunku “Mediacje sądowe i pozasądowe”  

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli/ wykonywania zawodu mediatora/ mediatorki. Zarówno w sprawach kierowanych z sądu (cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze), jak i w sprawach pozasądowych (mediacje prywatne, konflikty społeczne, konflikty w miejscu pracy).

Program studiów jest opracowany w oparciu o Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad trzema projektami:
  1. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” w ramach którego ma powstać centralny rejestr mediatorów z określonymi warunkami tego wpisu oraz ustawa o Krajowym Rejestrze Mediatorów.
  2. Projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego zakłada udział rozwodzących się stron, które posiadają małoletnie dzieci, w Rodzinnym Postępowaniu Informacyjnym, a docelowo mediacji (nr druku na stronach Rządowego Centrum Legislacji: UD 261)
  3. Projekt zmian zakładający obligatoryjną mediację w sprawach gospodarczych, cywilnych (działowych) i pracowniczych (prace na etapie Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości).

Podjęte prace legislacyjne nr 2 i 3 spowodują znaczny wzrost liczby mediacji, które będą wymagały podjęcia przez wykwalifikowanych mediatorów.

Dodatkowo dane statystyczne spływające do Ministerstwa Sprawiedliwości z sądów powszechnych wskazują w skali ogólnopolskiej na wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i rodzinnych.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób chcących podjąć pracę w zawodzie mediatora/ mediatorki lub wzbogacić i wzmocnić swoje kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów z racji aktualnie wykonywanej roli zawodowej np.: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy.

W pracy mediatora i w oczekiwaniach co do bazowego wykształcenia nie ma określonych wymagań kierunkowych, dlatego w roli mediatora/ mediatorki z powodzeniem może się sprawdzić osoba z wykształceniem humanistycznym (psycholog, socjolog), prawnym, jak i ekonomicznym czy inżynierskim.

 

Debata 18 X 2022 r.

Debata online: Mediacje sądowe i pozasądowe – czy na pewno wiesz o nich wszystko? | 18 października 2022 r. | godz. 18:30 | WSB w Bydgoszczy

Iwona Frydryszek

Dyrektor Biura Regionalnego w Bydgoszczy