cBHP

Cyfrowe BHP (cBHP) – unikalny pakiet cyberbezpieczeństwa technologicznego i ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych dla polskich firm

2020-06-01

Od maja 2020 roku na polski rynek wprowadzone zostanie cyfrowe BHP – nowy pakiet usług z zakresu bezpieczeństwa IT, utworzony w wyniku współpracy brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta i dostawcy usług cyberbezpieczeństwa Veronym. cBHP łączy w sobie zaawansowaną ochronę technologiczną oraz ubezpieczenie, zmniejszając ryzyko cybernetyczne firm do minimum.

Inicjatywa cBHP narodziła się ze świadomości, że coraz częstszym powodem znacznych problemów, a nawet upadłości przedsiębiorstw jest ryzyko cybernetyczne – wycieki i naruszenie danych lub ataki hakerskie. Większość ataków kończy się, jeśli nie zaszyfrowaniem, to niepowołanym dostępem i naruszeniem integralności danych. To z kolei wiąże się z odpowiedzialnością prawną i odkąd w życie weszło Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – surowymi karami dla zaatakowanych przedsiębiorstw. Dodatkowym obciążeniem są koszty utraty reputacji oraz odzyskania danych, przywrócenia systemów, wymiany sprzętu, czy informatyki śledczej. Jeden atak może spowodować ogromne straty, a nawet upadek firmy, jeśli nie była ona przygotowana na taką ewentualność.

Dlatego PWS Konstanta i Veronym wierzą, że każda firma szukająca skutecznej ochrony przed rosnącym cyber ryzykiem i jego skutkami, powinna pamiętać zarówno o codziennej dbałości o bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, jak i zabezpieczenie w razie gdy dojdzie do skutecznego ataku. Cyfrowe BHP (cBHP) odpowiada na te potrzeby, a cały proces jego uruchomienia został znacznie uproszczony – wdrożenie ochrony Veronym trwa parę minut, a oferta ubezpieczenia przedstawiana jest do 24h po przesłaniu wypełnionego wniosku.

Cyfrowe BHP to pierwsze na polskim rynku połączenie ochrony technologicznej i ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych, które skutecznie chroni firmy przed skutkami wycieku danych, działania złośliwego oprogramowania i innych cyber zagrożeń. Stworzone przez Veronym – dostawcę usługi chmurowego cyberbezpieczeństwa oraz PWS Konstanta – brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego.

25 marca 2020 Podpisanie listu intencyjnego w celu nawiązania partnerstwa między PWS Konstanta i Veronym

25 marca 2020 roku dr Adam H. Pustelnik, Wiceprezes Zarządu, reprezentujący PWS Konstanta i Wojciech Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający Veronym, dostawcy usług chmurowego cyberbezpieczeństwa, podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa obu przedsiębiorstw i współpracy w zakresie nowego rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa IT – pakietu łączącego nowoczesną ochronę technologiczną oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Nawiązanie ścisłej współpracy ma na celu stworzenie konkurencyjnego rozwiązania, które poprzez połączenie uzupełniających się usług PWS Konstanta i Veronym, wyjdzie naprzeciw realnym potrzebom polskich firm i przyczyni się do ochrony ich najcenniejszych zasobów, tym samym wzmacniając potencjał polskiej gospodarki.

Partnerzy wierzą, że dzięki temu cyfrowe bezpieczeństwo będzie łatwo i szybko osiągalne oraz stanie się integralnym elementem zarządzania w polskich firmach.

dr Adam H. Pustelnik

Wiceprezes Zarządu